Unity Bir Objeyi Belirli bir Noktaya Taşıma (Vector3.MoveTowards)

Unity’de bildiğimiz veya oyun sahnesinde yer alan (tag veya isim ile bulduğumuz) nesneyi istediğimiz bir transforma taşıyabiliriz. Örneğin hareketli düşmanlar oluşturmak, askerleri en yakın düşman binasına yönlendirmek vb. gibi durumlarda kullanabiliriz. Şimdi bir örnek ile daha iyi anlatalım durumu. “Enemy” etiketine sahip bir nesnemiz sahnede yer alıyor diyelim, biz bu nesneyi 0,0,0 konumuna götürmek istiyoruz.

//Önce Enemy Etiketine sahip nesnemizi bulalım.
GameObject Enemy = GameObject.FindGameObjectWithTag("Enemy");

//Taşıma için bir hız değeri belirleyelim.
float Hiz = 5f;

//Taşıma işini başlatalım.
Enemy.transform.position = Vector3.MoveTowards(Enemy.transform.position, new Vector3(0, 0, 0), Hiz * Time.deltaTime);

Bu şekilde 0,0,0 noktasına olduğu yerden Enemy etiketine sahip nesne taşınacak.

BENZER YAZILAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir